Faglig-pedagogisk dag 2017

Faglig-pedagogisk dag ved UiB

Universitetet i Bergen takker alle deltakere på Faglig-pedagogisk dag 2017!

Velkommen igjen 2. februar 2018!

Se programmet for Faglig-pedagogisk dag 2017 og last ned presentasjoner

Faglig-pedagogisk dag går av stabelen den første fredagen i februar hvert år, og er UiBs største etterutdanningstilbud for lærere på ungdomstrinnet og i den videregående skolen. Målet med dagen er å presentere aktuell forskning fra et bredt spekter av fagområder og gi lærere oppdatert kunnskap og inspirasjon til egen undervisning.