Faglig-pedagogisk dag 2018

Universitetet i Bergen ønsker lærere og andre ansatte i skolen velkommen til Faglig-pedagogisk dag 2. februar 2018.  Programmet finner du på våre nettsider, følg lenken under. Programfolder er også sendt ut til skolene. 

Program Faglig-pedagogisk dag 2018

Velkommen til UiB 2. februar! 

Faglig-pedagogisk dag går av stabelen den første fredagen i februar hvert år, og er UiBs største etterutdanningstilbud for lærere på ungdomstrinnet og i den videregående skolen. Målet med dagen er å presentere aktuell forskning fra et bredt spekter av fagområder og gi lærere oppdatert kunnskap og inspirasjon til egen undervisning.