Du er her

Faglig-pedagogisk dag 2019

Universitetet i Bergen ønsker lærere og andre ansatte i skolen velkommen til Faglig-pedagogisk dag 1. februar 2019. Programarbeidet starter i september, og vi vil presentere ferdig program på våre nettsider i desember. Trykt program blir også sendt ut til skolene.

Velkommen til UiB 1. februar 2019! 

Faglig-pedagogisk dag går av stabelen den første fredagen i februar hvert år, og er UiBs største etterutdanningstilbud for lærere på ungdomstrinnet og i den videregående skolen. Målet med dagen er å presentere aktuell forskning fra et bredt spekter av fagområder og gi lærere oppdatert kunnskap og inspirasjon til egen undervisning.