Du er her

Universitetsbiblioteket og Universitetsmuseet

Akademisk skriving med elevene?

Skriveverksted, skrivestøtte og akademiske skrivesentre har de siste årene etablert seg i ulikt format i høyere utdanning. Økt fokus på akademisk skriving har samtidig skapt mange tverrfaglige og åpent tilgjengelig nettressurser. Her presenteres noen av disse - med vekt på Søk & skriv og mulighetene som finnes her i veiledning- og undervisningsituasjoner med elever.

Henry Langseth, universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket, Mezzanin, 10.15 - 11.00

Fake News og Bad Hombres - hvordan navigere på et hav av informasjon

"Den eneste sanne visdom er å vite at du selv ikke vet alt." Hadde Sokrates levd i dag, ville han muligens ha konkludert anderledes: at den eneste sanne visdom er å anta at en god del av det du vet er nissetøys fra ende til annen. Dette foredraget har som mål å gi innsyn i tanker og teknikker som kan hjelpe med å skille god kunnskap fra dårlig, korrekt informasjon fra dikt og forbannet løgn. Foredraget er basert på et kurs i kildekritikk og kvalitetssikring av kunnskap for nye studenter ved UiB.

Erik Hauke Tønnesen, universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket, Mezzanin, 11.15 - 12.00

Kunnskapslaboratoriet - omvisning

I oktober 2019 gleder UiB seg til å gjenåpne Universitetsmuseets gamle naturhistoriske museum etter å ha vært stengt for rehabilitering fra november 2013. En viktig del av rehabiliteringsprosjektet har vært å omforme museets kjeller til nye undervisningsarealer. Vi inviterer en liten gruppe (max 35 stykker) til en sniktitt. Her får dere se og høre om noe av det fremtiden vil kunne by på.

Oppmøte: Nord i Muséhagen ved inngjerdingen.

Påmelding

Eli Økland Hausken, arenaleder, Universitetsmuseet
Margareth Hosøy, museumspedagog, Universitetsmuseet

Universitetsmuseet, 13.15 - 14.00

Opphavsrett i klasserommet

Kan du spille youtube i klasserommet? Har du noen gang lurt på hva du kan vise elevene i klasserommet? Vi går gjennom grunnleggende opphavsrett og retningslinjer for hva du kan gjøre: Kan du spille musikk, kopiere fra bøker, vise bilder i en powerpoint? Loven har mange og lange armer og vi har (noen av) svarene!

Ingrid Cutler, universitetsbibliotekar, Marthe Tolnes Fjellestad, faglig leder Billedsamlingen, Kirstine Folmann, universitetsbibliotekar, alle ved Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket, Mezzanin, 12.15 - 13.00

 

Skeivt arkiv

Skeivt arkiv er del av Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket. Denne presentasjonen presenterer Skeivt arkiv som en kunnskapsressurs for lærere og elever, et sted å bli kjent med historien om brudd på normer for kjønns- og seksualitetsmangfold i Norge. Skeiv historie er en lang og bred historie, som ikke bare forteller om mangfoldet blant de som har levd før oss, men også om samfunnets reaksjoner på dette mangfoldet, og endringsprosessene knyttet til skeives plass i samfunnet.

Hannah Gillow-Kloster, universitetsbibliotekar og faglig leder Skeivt arkiv, Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket, Rom 031, 12.15 - 13.00

Spesialsamlingene - historiske fotografier og dokumenter

Spesialsamlingene inneholder unikt kildemateriale som kan brukes i undervisning, oppgaveskriving, og digitale presentasjoner. Vi vil presentere vår egen søkeportal marcus.uib.no, og vise et utvalg historisk materiale fra Manuskript- og librarsamlingen og Billedsamlingen. Fokuset vil være hvordan de digitale samlingene kan brukes i undervisning og læringssituasjoner.

Olaf Knarvik, seniorkonsulent/fotoarkivar, Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket, Rom 031, 10.15 - 11.00

Starman: Sophus Tromholt og jakten på nordlyset

Boken Starman. Sophus Tromholt Photographs 1882–1883 som kom ut i 2018 tar utgangspunkt i fotoarkivet etter nordlysforskeren Sophus Tromholt som i dag er best kjent for sine portretter av den samiske befolkningen i Kautokeino. Fotografiene ved Universitetsbibliotekets Billedsamling er del av UNESCOs Memory of the World-liste. Med utgangspunkt i boken (skrevet av Marthe Tolnes Fjellestad og Solveig Greve, UB) og Tromholts fotografier vil bidraget handle om vitenskapshistorie, fotografi som kilde og forskningsformidling i praksis.

Marthe Tolnes Fjellestad, faglig leder Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket, Rom 031, 11.15 - 12.00

Universitetsbiblioteket: levende bibliotek og viktig ressurs for undervisning

Med forventninger til hvordan fag- og forskningsbibliotek skal være for studenter, forskere og for det generelle publikum jobber Universitetsbiblioteket i Bergen kontinuerlig med å være et samlingspunkt både for forskning, formidling og utvikling. Samtidig tilbyr universitetet undervisning for studenter i søk og akademisk skriving på alle nivå, fra førsteårsstudenten til doktorgradsstipendiater. Universitetsbiblioteket vil være en ressurs for skolebibliotekarer, lærere og elever i skolen. 

Vi vil i denne sesjonen gå gjennom hvordan de vitenskapelige ansatte ved Universitetsbiblioteket arbeider med undervisning i ulike fag og på forskjellige nivå. Her ser vi på pedagogiske grep, faglighet knyttet til oppgaveskriving og kildekritikk i faget.

John-Wilhelm Flattun og Pål Steiner, begge universitetsbibliotekarer ved Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket, Rom 031, 09.15 - 10.00

Abonner på Universitetsbiblioteket og Universitetsmuseet