Du er her

Filosofi og debatt

Å vera tenkje- og talefør

Dersom filosofi er ei verksemd snarare enn ei lære, kan vi spørja kva vi gjer når vi filosoferer. Eitt svar er at vi snakkar saman – i allfall er dét sentralt for alle som går inn for «filosofisk samtale» og «sokratisk dialog», såvel i filosofi- og etikkundervisning eller andre fag. Det er ein indre samanheng mellom tanke- og taleførleik – men kva meiner vi med å tenkja og å tala? Ut frå ei dialogisk forståing av tenkjing, vil eg presentera den tyske filosofididaktikaren Ekkehart Martens sin modell for filosofering som metodekompetanse. Kva slag taleførleik vert då viktig – og korleis utvikla denne hjå elevar og lærarar?

Hans Marius Hansteen, førsteamanuensis, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Sydneshaugen, Auditorium Q, 11.15 - 12.00

Hva skal vi gjøre med abortloven i Norge?

I Norge har kvinner i dag rett til selvbestemt abort. Men kampen for lovlig abort har vært lang. I 1687 ble kvinner som tok abort halshogd, og først på 1800-tallet ble dødsstraffen for abort opphevet. I 1964 fikk Norge en lov om svangerskapsavbrudd som åpnet for abort på medisinsk, biologisk, eller humanitært grunnlag. Ikke før i 1978 gikk et flertall i Stortinget inn for fri abort, og den loven gir kvinner rett til å ta abort innen svangerskapets 12. uke. Abortloven har siden den gang stadig vært diskutert, men den har forblitt uendret siden 1978. De siste månedene har den imidlertid vært gjenstand for mer diskusjon enn på lang tid. Bakgrunnen er den politiske situasjonen i Norge, hvor KrF har presset på for å forandre paragraf «2c som åpner for senabort i tilfeller hvor fosteret har en alvorlig sykdom. I denne samtalen vil vi diskutere grunnlaget for abortloven slik vi kjenner den i dag, og forsøke å ta temperaturen på den siste tidens opphetede debatt rundt abort. Er tiden kommet for å foreta endringer i abortloven, eller bør den forbli slik den er i dag?

Espen Gamlund, professor i filosofi og Kristiane Tislevoll Eide, stipendiat, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

AVLYST PGA SYKDOM

Sydneshaugen, Auditorium Q, 13.15 - 14.00

Abonner på Filosofi og debatt