Du er her

Fremmedspråk

"Middelhavet": Flerspråklighet og interkulturell kompetanse i fremmedspråksklasserommet

Filmen Middelhavet av Jonas Carpignano handler om to brødre, Ayiva og Abas, som vil ta seg fra hjemlandet Burkina Faso til Europa. Filmen vil være utgangspunktet for dette miniseminarets fokus på migrasjonsnarrativer og fremmedspråksundervisning:
a) Filmen er et svært godt eksempel på de ressursene som ligger i det å være flerspråklig og flerkulturell, og vi ønsker å vise frem dette i parallell diskusjon med begreper som flerspråklighet, språkvariasjon og kulturmøter og deres plass i språkundervisning.
b) Vi vil også diskutere hvordan migrasjonsfortellingen i filmen kan brukes i fremmedspråksklasserommet når man jobber med læreplanens punkt om interkulturell kompetanse.

(forts. til 11.00)

Camilla Skalle, førsteamanuensis i italiensk litteratur, Institutt for fremmedspråk
Håkon Tveit, universitetslektor i latinamerikansk kultur, historie og litteratur, Institutt for fremmedspråk
Liv Eide, førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk
Anje Müller Gjesdal, førsteamanuensis, avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, Høgskolen i Østfold

Sydneshaugen, Rom P, 09.15 - 11.00
 

Annie Ernaux et l'historisation du moi vieillissant

Les Années (2008) av Annie Ernaux oppsummerer et halv århundres forfatterskap og markerer høydepunktet i utviklingen av en ny hybrid sjanger - "en slags upersonlig selvbiografi", intimt selvavslørende og samtidig sosiologiske og historisk opplysende. Hun arbeider med minne-fragmenter, gamle fotografier, sanger, bilder og mangfoldige referanser fra etterkrigstiden og frem til vår tid. Hun fremkaller umiddelbar gjenkjennelse av hverdagsdetaljer såvel som historiske hendelser. Som arvtager etter Simone de Beauvoir, fransk feminisme og Mai 1968 er hennes perspektiv på de sosio-kulturelle forvandlinger som har funnet sted siden hennes barndom, og særlig perspektivendringen som morens død fremkalte, av interesse både for den kollektive og den individuelle historien.

Les mer: https://www.uib.no/prosjekt/aldring

Margery Vibe Skagen, førsteamanuensis, Institutt for fremmedspråk

Sydneshaugen, Rom P, 13.15 - 14.00

Conceptualizing Multilingualism and the Multilingual Speaker

As modern societies become increasingly culturally and linguistically diverse, the ability to speak more than one language also becomes a central issue with important social and educational implications. In this talk, I will explore the descriptive, pedagogical, political and ontological dimensions of the term "multilingualism". My main objectives are to contribute to more informed debates about the theme and to promote a reflection on what is means to be multilingual, both in classroom environments and beyond.

(in English)

André Storto, stipendiat, Institutt for fremmedspråk

Sydneshaugen, Rom K, 11.15 - 12.00

Linguistic landscape as a pedagogical tool for language teaching and learning

Linguistic landscape refers to the languages used on public and commercial signs in our environment. It is often viewed as a powerful educational tool and a vital source of language input in language teaching, learning and acquisition. In this talk I will share with you the possible uses of languages on signs to contribute to language teaching/learning.

(in English)

Guowen Shang, førsteamanuensis, Institutt for fremmedspråk

Sydneshaugen, Rom K, 12.15 - 13.00

Mot det same målet: Om lærarsamarbeid i språkfaga

Lærarar i språkfaga har felles mål om å utvikle dei kommunikative ferdigheitene til elevane. Dei ønsker dessutan å styrke den interkulturelle kompetansen deira og gjere dei bevisste på eiga språklæring. Trass i desse felles måla viser tidlegare forsking at det er lite samarbeid mellom språklærarar både i faga, men særleg på tvers av språka. Innlegget drøftar ulike grunnar til dette og gir framlegg til kva og korleis språklærarar kan spele på lag for å fremje språklæringa til elevane.

Åsta Haukås,  professor i framandspråksdidaktikk/tysk, Institutt for framandspråk

Sydneshaugen, Auditorium A, 13.15 - 14.00

Stefan Zweigs Testament: eine Warnung an unsere Zeit

Nazistene lyktes langt på vei i å gjøre Stefan Zweig (1881-1942) til en glemt forfatter, selv lenge etter andre verdenskrig. Som jøde, kompromissløs pasifist og antinasjonalist valgte Zweig tidlig å flykte i eksil etter at fascistene hadde kommet til makten i Østerrike. Men i dag gjenoppdages og leses bøkene hans over hele verden. Det posthumt utgitte verket Verden av i går fremstår som et rekviem over Europas sjel, skrevet fra en flyktnings perspektiv. I 1942 valgte Zweig, som da levde som flyktning i Brasil, å ta sitt eget liv sammen med sin kone Lotte. På denne måten ønsket de to flyktningene å sende et fortvilet budskap til Brasil og Europa. Men hva gikk budskapet egentlig ut på?

Torgeir Skorgen, førsteamanuensis i tysk, Institutt for fremmedspråk

Sydneshaugen, Rom O, 13.15 - 14.00

Tysk i Bergensdialekten

Det finnes ikke veldig mange spor etter Hanseatene i det norske språket og i Bergensdialekten, men i dette innlegget prøver jeg å peke på det som finnes, først og fremst med hensyn til ordforrådet (særlig substantiv), men også geografiske navn og syntaks blir behandlet.

Kjetil Berg Henjum, førsteamanuensis, Institutt for fremmedspråk

Sydneshaugen, Rom P, 12.15 - 13.00

Abonner på Fremmedspråk