Du er her

Historie

Det antikke Sparta - Verdens første totalitære samfunn?

Sparta ble brukt som modell for alle de totalitære ideologiene som oppsto i det forrige århundrede: nazismen, fascismen og kommunismen. I antikken beundret kritikere av det athenske demokrati Sparta, og selv Platon hadde en soft spot for militærstaten. Men var Sparta selv virkelig et  totalitært samfunn?

(forts. til 11.00)

Ingvar Brandvik Mæhle, førsteamanuensis i antikk historie, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Sydneshaugen, Auditorium Q, 09.15 - 11.00

Fransiskanaren på trona - Landslova til Kong Magnus Lagabøter

I august kom Codex Hardenbergianus til Noreg etter 500 år i Danmark. Dette er den viktigaste og vakraste av alle kjende utgåver av landslova, og det er ei stor hending at ho no er blitt tilgjengelig ved det norske Nasjonalbiblioteket. Som eitt av dei fyrste kongerika i Europa blei Noreg samla under ei lov mellom 1274 og 1276. I nesten fire hundre år var Magnus Lagabøtes landslov med på å forme befolkninga sitt liv. Kvifor fekk Noreg landslov før nesten alle andre? Kva bygde ho på? Korleis virka ho i samfunnet i tida ho blei skrive? Og kva spor kan ein finne av ho i dagens lovgjeving?

Jørn Øyrehagen Sunde, professor, Det juridiske fakultet

Studentsenteret, Auditorium Egget, 09.15 - 10.00

 

Kvar går Saudi-Arabia? Religion og region

Saudi-Arabia har plassert seg som ein maktfaktor i Midtausten i dei siste åra, og landets nye leiar blir presentert både som liberal reformator og som maktsjuk despot. Samtidig har landet ei religiøs historie og ideologi som er spesiell for dei, den wahhabiske forma for islamisme. I denne forelesinga skal vi sjå på framveksten av denne staten og ideologien, og på kva rolle Saudi-Arabia spiller i dei ulike konfliktane i Midtausten, ikkje minst på forholdet mellom dette sunniske landet og det shi'iske Iran.

Knut S. Vikør, professor i historie, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Studentsenteret, Auditorium Egget, 12.15 - 13.00

St.Lawrence Seaway; Konflikter og bindinger i grenselandet mellom USA og Kanada

Hovedtyngden av Kanadas bosetting og mange viktige byer i USA er knyttet til De store sjøene. Historisk har det vært kriger og konflikter, etniske motsetninger mellom engelsk og fransk. Men også viktig samarbeid for å knytte sjøene sammen og til havet ved St. Lawrence Seaway. Arild Holt-Jensen vise hvordan dette kan være et spennende undervisningstema.

Arild-Holt-Jensen, professor emeritus, Institutt for geografi

Sydneshaugen, Rom M, 09.15 - 10.00

 

Statshistorie: Statens rolle i industrialisering av Norge 1850 - 1940

De norske statselitene spilte en selvstendig rolle i industrialiseringen av Norge. Roller som ikke kan reduseres til enkle uttrykk for herskende klassers økonomiske interesser. Nye og stadig mer spesialiserte profesjoner sikret en fremadskridende demokratisering av politikken, samtidig som industriutbyggingen fant sted.

(forts. til 14.00)

Thorvald Gran, professor emeritus i statsvitenskap

Sjøfartsmuseet, Auditoriet, 12.15 - 14.00

Abonner på Historie