Du er her

Kunst, musikk og design

Å sjå og høyre buddhisme: Kunst, musikk og religion

Frå mellomalderske buddhastatuar til moderne tatoveringar, frå resitasjon av mantra til songar ved feiringa av Buddha sin fødselsdag. Dei buddhistiske kunst- og musikktradisjonane er mangfaldige. Foredraget gjev eit oversyn over sentrale estetiske uttrykk i eit utval buddhistiske kulturelle kontekstar, både historiske og notidige. Dessutan gjev det nokre døme på dei interessante debattane om kunst og musikk blant buddhistar i dag.

Håkan Rydving, professor i religionsvitenskap, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Sydneshaugen, Auditorium D, 12.15 - 13.00

Det er ikke et eksperiment – dersom en vet det vil fungere. Hvordan utfordre seg selv og det som skal prøves ut - ved å gå litt lenger. Erfaringsbasert kunnskap og å tenke med hendene.

Petter Bergerud er utdannet arkitekt og er professor med rom og uteareal som spesialfelt. Hans kompetanseområder er knyttet til arkitektur, rom, form, materiale og lys. Bergerud ble tildelt Hjernekraftprisen 2018 for “Fremtidas brobyggere” som handler om hvordan treverk kan brukes i ulike konstruksjoner.

Petter Bergerud, professor i design, Institutt for design

Universitetsaulaen, 11.15 - 12.00

Er webdesign mer enn grafisk design på web?

Foredraget springer ut fra et samarbeid mellom Digital kultur (LLE) og det nye KMD, og bygger bro mellom humaniora og designstudier. Det vil hjelpe lærere til å ta opp samfunns- og etiske spørsmål i kunst/designundervisning, og gi et innblikk i webteknologiens premisser og konsekvenser for utforming og formidling av informasjon. 

Daniel Jung, universitetslektor i digital kultur, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Universitetsbiblioteket, Mezzanin, 09.15 - 10.00

Forbindelser – Bokbad med Olaug Nilssen, Petter Bergerud og Geir Olve Skeie

Vi inviterer til samtale om brobygging og forbindelser. Der  designprofessor Petter Bergeruds prosjekt handler om å tenke- og skape med hendene, er overlege i nevrologi og professor i musikk Geir Olve Skeie opptatt av hvordan musikk virker på hjernen. Skeie kom med ny bok i januar 2019, sammen med Are Brean.

Forfatter Olaug Nilssen bruker musikk i kommunikasjon med sin autistiske sønn Daniel, som hun også skriver om i boken Tung tids tale.

Møt de tre i samtale med bademester Kari Birkeland!

Det vil være anledning til å kjøpe bøkene hos Akademikas bokstand i Cafe Christie!

Universitetsaulaen, 12.30 - 13.30

Preparation and the Pursuit of Excellence. Combining Music Performance with Physical and Mental Practices in the Science of Auditioning

This presentation details my research of exploring and designing techniques, which incorporate studies and practice in music preparation, mental training and individual physical awareness. The goal is to establish the best individual combination and balance allowing students to achieve their highest standard in auditioning and performance.

(in English)

Peter Kates, soloslagverker i Bergen Filharmoniske Orkester og førsteamanuensis ved Griegakademiet- Institutt for musikk

Universitetsaulaen, 09.15 - 10.00

 

 

Samspillsmetodikk

Magne Thormodsæter og Thomas Tellevik Dahl, begge førsteamanuenser i jazz ved  Griegakademiet – Institutt for musikk skal her snakke om hvordan de gjennomfører samspillundervisningen ved Griegakademiet.  Sammen med studenter vil de spille og                demonstrere samspillsundervisning i konkrete arbeidssituasjoner.

Magne Thormodsæter, førsteamanuensis i jazz og Thomas Dahl, førsteamanuensis i jazzgitar, ensemble og elektronikk, Griegakademiet - Institutt for musikk. De har med seg Peter Dybvig Søvig på gitar og Amund Nordstrøm på trommer.

MERK: Vi starter kl. 14.15, ikke 14.00 om det står i det opprinnelige programmet. 

Universitetsaulaen, 14.15 - 15.30

 

Abonner på Kunst, musikk og design