Du er her

Psykologi, medisin og helse

Future of medicine - Artificial intelligence and genome sequencing

Artificial intellience and genome sequencing are the two most important technological advances which will change the way medicine is organised. Medicine is becoming and will continue to be more personal, with a strong focus on early detection and prevention. Importatly, medicine will create many more additional jobs of future to accomodate this need and therefore its urgent to get the younger generation involved and informed. 

I will present new frontiers in AI in medicine including diagnosis of heart disease from echocardiograms, eye disorders from retinal scans to generating 3D scans of cancer tumours as well as frontiers in DNA sequencing enabling detection of causal factors of inherited disorders. 

(in English)

Anagha Joshi, førsteamanuensis, Klinisk institutt 2, Det medisinske fakultet

Jusbygget, Seminarrom 1, 11.15 - 12.00

 

Helsesøstres effekt på skole, arbeid og helse

Vi er de første vi vet om, både i Norge og internasjonalt, som har brukt registerdata som omfatter hele befolkningen til å studere om (økt) tilgang på helsesøstre i skolen kan påvirke livet til unge voksne også noen år etter at de er ferdige på skolen. 

Vi ser på utfall når individer er 20 år (om de har fullført videregående, om de har fått barn) og når de er 25/30/35 år (høyere utdanning, sysselsetting, bruk av fastlege, sykehusinnleggelser, bruk av psykiatri) og finner overraskende robuste og positive effekter av økt tilgang på helsesøstre i skolen. 

Julie Riise, førsteamanuensis, Institutt for økonomi

AVLYST PGA SYKDOM

Jusbygget, Auditorium 2, 11.15 - 12.00  

 

Hvorfor fører ulikhet til dårligere helse?

Forskning viser at helseutfall som forventet levetid, spedbarnsdødelighet og overvekt er forbundet med graden av sosial ulikhet i et samfunn. I disse to timene vil vi snakke om hvorfor sosial ulikhet er dårlig for både de fattige og de rike, og mulige grunner til disse sammenhengene. Det blir interaktive timer med mye diskusjon.

(forts. til 11.00)

Reidun Lisbet S. Kjome, førsteamanuensis, og Linn Jeanette R. Knudsen, forskningskoordinator globale helseprioriteringer, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Jusbygget, Seminarrom 1, 09.15 - 11.00

 

Utenforskap og frafall fra videregående skole

Presentasjonen gir en oversikt over omfanget av frafall avhengig av hvor mange år man gir ungdom til å fullføre, omfanget av ungdom som ikke deltar hverken i skole, opplæring eller jobb, og litt om deres sosiøkonomiske bakgrunn. Videre presenteres forskning som belyser erfaringer med og årsaker til frafall i Norge og andre land i Norden.

Astrid Louise Grasdal,  førsteamanuensis ved Institutt for økonomi

Jusbygget, Auditorium 2, 12.15 - 13.00

 

Abonner på Psykologi, medisin og helse