Du er her

Realfagsundervisning

Algoritmisk tenking og programmering i matematikkfaget

I denne workshopen vil me arbeide med programmering og algoritmisk tenkning, retta mot matematikkfaget. Me tar utgangspunkt i ein del problemstillingar som kan vere relevante for dei nye læreplanane i matematikkfaget. Me krevjer ingen forkunnskapar innan programmering, og me byggjer vidare på den meir generelle programmeringsinnføringa kl. 10.15 - 11.00

Johan Lie, førsteamanuensis, Matematisk institutt

Egen påmelding her: https://www.uib.no/skolelab/122108/workshop-programmering-i-matematik

NB: Pr 8/1 er det nå fullt, men du kan fortsatt registrere deg hvis du vil stå på venteliste.

Ta med egen pc.

Jusbygget, Seminarrom D, 11.15 - 13.00

Animasjoner med GeoGebra

På dette kurset ser vi hvordan animasjoner kan lages i GeoGebra. Først studerer vi en animasjon som er ferdiglaget. Etter dette vil deltakerne få anledning til selv å lage små animasjoner. Grunnleggende kunnskaper i GeoGebra er en forutsetning. Deltakerne vil arbeide i grupper. Kurset henvender seg hovedsakelig til lærere i videregående skole.

Christoph Kirfel, førsteamanuensis, Matematisk institutt

Det er separat påmelding til dette kurset, som varer fra 09.15 - 12.00
Meld deg på her

NB: Du må ha egen pc med. Last gjerne ned GeoGebra på forhånd.

Sydneshaugen, Datalab 124, 09.15 - 12.00

 

Artskort - til elevenes undersøkelser av biologisk mangfold

Her får du lage "fotballkort" som elevene dine kan bruke som verktøy for å undersøke planter og dyr. Vi deler noen erfaringer fra vår egen bruk av artskort, og tar imot innspill til videre utvikling. Og du går selvsagt fra denne workshop'en med ditt eget knippe artskort som du har valgt ut og produsert.

Jusbygget, Seminarrom E, 13.15 - 14.00

Olaug Vetti Kvam og Frede Thorsheim, begge rådgivere ved Skolelaboratoriet i realfag
Odd Johan Berland, overingeniør, Skolelaboratoriet i realfag

 

IGLO – Bygg din egen undervisning om Arktis

Kan vi dra fordel av den store interessen for Arktis til å skape en økt interesse og forståelse for klimaforsking? Vi har utviklet webportalen IGLO som skal gjøre det lettere for lærere i videregående skole å «bygge sin egen undervisning om arktisk klima». Gjennom kunnskapsportalen IGLO er målet å tilrettelegge for en faglig forankret forskningsbasert undervisning om arktisk klima i videregående skole. Alt innhold på webportalen er kvalitetssjekket av forskere og kategorisert etter type, tema, fag, nivå og læringsmål. Målet er dermed å gjøre det lettere å navigere i materialet, sikre at materialet er tilpasset krav og rammebeskrivelser for undervisning i videregående skole.

Les mer her:

Anne-Katrine Faber,  forsker ved Institutt for geovitenskap og Bjerknes Centre for Climate Research.

Jusbygget, Auditorium 3, 12.15 - 13.00

Introduksjon til programmering

Her vil du få en introduksjon til programmering i matematikk og naturfag, som innledning til to parallelle workshops om i programmering hhv. i matematikk og naturfag. Disse vil gå 11.15 - 13.00

 Johan Lie, førsteamanuensis, Matematisk institutt og Emil Thune, lektor, Olsvikåsen videregående skole

Jusbygget, Auditorium 4, 10.15 - 11.00

Medrivende dialog som fransk fletning

I dette foredrag introduceres begrebet ’medrivende dialog’ og en fransk fletning bruges som metafor. Begrebet bruges om en bestemt type lærerstyret klasserumsdialog, der har til formål at udvikle klassens kollektive viden. Foredragets eksempler viser, hvordan lærer-elev interaktioner som ved første blik ligner en IRE (initiation, response, evaluation)-dialog, kan indgå i en sådan medrivende dialog sammen med (andre) åbne og lukkede spørgsmål. Ud fra læringsteorier om kollektiv læring argumenteres for, at en sådan medrivende dialog kan ses som en del af en proces, der skal indføre eleverne i skolematematisk praksis, herunder styrke deres matematiske sprog. Eksemplerne er taget fra et projekt i undersøgende matematik i en klasse i videregående skole, hvor der undervises i problemløsning med trigonometri som eksempel. Foredraget bygger på en artikel i Tangenten (2018/3) af Bettina Dahl Søndergaard og Mette Andresen, med samme titel.

Mette Andresen, førsteamanuensis, Matematisk institutt

Jusbygget, Auditorium 4, 12.15 - 13.00

Programmering i naturfag

Vi hører stadig at programmering skal inn i flere fag. Hva innebærer det å bruke programmering i naturfag? På denne workshop'en får du noen eksempler og får prøve det litt på din egen maskin. Du trenger ikke ha forkunnskaper, men delta gjerne på introduksjon til programmering kl. 10.15-11.00

Emil Thune, lektor, Olsvikåsen videregående skole

Kurset har 25 plasser. Påmelding: https://www.uib.no/skolelab/122107/workshop-programmering-i-naturfag

NB: Pr 8/1 er det nå fullt, men du kan fortsatt registrere deg hvis du vil stå på venteliste.

Ta med egen PC.

Jusbygget, Seminarrom E, 11.15 - 13.00

 

 

Undervisning som fremmer kritisk tenkning i realfag. Erfaringer fra ARGUMENT-prosjektet

Regner det mer nå enn før? Hvordan kan man finne svar ved å undersøke nedbørsstatistikk? Hvordan kan nedbørsmengde ha sammenheng med temperaturen på jorden? Tre ungdomsskoler i Bergen kommune er med i prosjekt ARGUMENT som utvikler læringsløp hvor elever skal utforske ekte data knyttet til samfunnsaktuelle problemstillinger. Høsten 2018 jobbet elever blant annet med spørsmål om nedbørsmengde og klimaendringer.

Gjennom foredrag og workshop vil deltakerene få prøve ut arbeidsmetoder som er brukt i prosjektet. Målet er å utvikle elevenes evne til systematisk utforskning, faglig argumentasjon og kritisk tenkning samtidig som de oppnår dybdeforståelse i emnet. Erfaringer fra høsten 2018 vil bli lagt frem og diskutert i lys av fagfornyelsen og signaler om innhold de nye læreplanene. Det vil bli praktiske aktiviteter og diskusjon

(forts. til 11.00)

Stein Dankert Kolstø, professor, Institutt for fysikk og teknologi

Jusbygget, Seminarrom D, 09.15 - 11.00

 

Abonner på Realfagsundervisning