Du er her

Religion

Religion i reklame

I reklame kan ein av og til sjå religiøse motiv. Ein statue av Buddha kan gjere reklame for ein restaurant og eit bilete av Moses for ein koscher vodka. I reklamefilmar kan ein få høyre nokre takter av Mozart i ein lotterireklame og byrjinga av den islamske bønekallinga kan ha blitt valt for å få oss til å kjøpe noko alkoholfritt å drikke. I blant blir religion brukt med omhug i annonsar, anten som noko positivt eller som døme på noko som er kritikkverdig, i blant kan dei som har gjort reklamen ikkje ha innsett kva for religiøse samanhengar eit bilete eller eit musikkstykke er henta frå. I blant blir dei religiøse motiva applaudert, i blant blir det høglydte protestar. Foredraget gir eit oversyn over nokre tema og problemstillingar innanfor eit interessant og veksande forskingsfelt.

Håkan Rydving, professor i religionsvitenskap, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Sydneshaugen, Auditorium D, 13.15 - 14.00

Religionsoraklene i undervisning

religionsoraklene.no består av en gruppe religionsforskere fra Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Nettsiden vår er et pågående formidlingsprosjekt der vi sammen med kolleger fra andre institusjoner svarer på en rekke ulike spørsmål om religion og religiøsitet. Sidene er utviklet med elever fra u-trinn og særlig vgs i tankene, og alle "oraklene" inneholder refleksjonsspørsmål. I denne workshopen vil vi si litt mer om tanken bak prosjektet, og komme med noen eksempler på hvordan nettsiden kan være en ressurs for religionslærere. Vi vil også invitere lærerne til å komme med innspill til hvordan vi kan samarbeide om å videreutvikle nettsidene. Hvilke temaer tenker de er aktuelle for sin undervisning? Hva savner de av faglige ressurser? Og hva slags spørsmål ønsker de at religionsoraklene skal besvare?

Sissel Undheim og Marie von der Lippe, begge førsteamanuenser i religionsvitenskap ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Michael Hertzberg, førsteamanuensis i religionsvitenskap UiB/HVL og Christian Lomsdalen, lektor, Metis videregående skole

Forskerne bak religionsoraklene ble nylig tildelt Formidlingsprisen ved HF-fakultetet for 2018, les mer her

Sydneshaugen, Auditorium R, 09.15 - 10.00

 

 

Abonner på Religion