Du er her

Å vera tenkje- og talefør

Dersom filosofi er ei verksemd snarare enn ei lære, kan vi spørja kva vi gjer når vi filosoferer. Eitt svar er at vi snakkar saman – i allfall er dét sentralt for alle som går inn for «filosofisk samtale» og «sokratisk dialog», såvel i filosofi- og etikkundervisning eller andre fag. Det er ein indre samanheng mellom tanke- og taleførleik – men kva meiner vi med å tenkja og å tala? Ut frå ei dialogisk forståing av tenkjing, vil eg presentera den tyske filosofididaktikaren Ekkehart Martens sin modell for filosofering som metodekompetanse. Kva slag taleførleik vert då viktig – og korleis utvikla denne hjå elevar og lærarar?

Hans Marius Hansteen, førsteamanuensis, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Sydneshaugen, Auditorium Q, 11.15 - 12.00

Foreleser(e): 
Hans Marius Hansteen