Du er her

Aktiv undervisning

Etter prinsippet om eksemplarisk undervisning er "Aktiv undervisning" lagt opp som en verkstedsøkt der de tilstedeværende får prøve ut ulike aktiviserende, men samtidig enkle og lite ressurskrevende undervisningsopplegg. Eksemplarisk undervisning betyr i denne sammenheng at deltakerne selv får sett og prøvd ulike aktiviteter i stedet for å få en forelesning om aktivitetene og betydningen de har.

Tanken bak aktiv undervisning er at elever som på forskjellige måter stimuleres til å være aktive i undervisningen lærer bedre enn elever som ikke gjør det og som kanskje i større grad kan velge i hvilken grad de engasjerer seg i undervisningen. Dette støttes også av læringsteori og empirisk forskning på læring.

Kjersti Lea, førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og Jorunn Nyléhn, førsteamanuensis, Institutt for biovitenskap

NB! Tid og sted for dette seminaret er flyttet: 

Jusbygget, Seminarrom 1
Nytt tidspunkt: 12.00 - 14.00

 

Foreleser(e): 
Kjersti Lea
Jorun Nylehn