Du er her

Artskort - til elevenes undersøkelser av biologisk mangfold

Her får du lage "fotballkort" som elevene dine kan bruke som verktøy for å undersøke planter og dyr. Vi deler noen erfaringer fra vår egen bruk av artskort, og tar imot innspill til videre utvikling. Og du går selvsagt fra denne workshop'en med ditt eget knippe artskort som du har valgt ut og produsert.

Jusbygget, Seminarrom E, 13.15 - 14.00

Olaug Vetti Kvam og Frede Thorsheim, begge rådgivere ved Skolelaboratoriet i realfag
Odd Johan Berland, overingeniør, Skolelaboratoriet i realfag

 

Foreleser(e): 
Olaug Vetti Kvam
Frede Thorsheim