Du er her

Bruksbaserte teoriers relevans i klasserommet

Innenfor fagfeltet andrespråkslæring har det vokst fram en teoriretning som kaller seg "bruksbasert". Hva vil det si å lære et språk basert på bruk? Og hvilke følger kan denne tilnærmingen til språklæring få for undervisningen av elever med et annet førstespråk enn norsk? Vi vil prøve å svare på disse spørsmålene ved å gi eksempler hentet fra nyere forskning og egen undervisningspraksis.

Anna-Marie Kjøde Olsen og Kristine Vårdal er begge lektorer ved norskkursene, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Sydneshaugen, Rom O, 12.15 - 13.00

Foreleser(e): 
Anna-Marie Kjøde Olsen
Kristine Vårdal