Du er her

Danning i kunnskapssamfunnet

Danning løftes opp som edelt formål for utdanningssystemet fra barnehage til universitet i dagens norske kunnskapssamfunn. Dette foredraget drøfter om vårt kunnskapssamfunn gir danning tilstrekkelige vilkår. Det er ikke tydelig hvordan barn og unge skal kunne dannes så lenge økonomiske hensyn i realiteten synes å være mer tungtveiende for norsk utdanningspolitikk.

Tomas Stølen, postdoktor, Institutt for pedagogikk

Jusbygget, Seminarrom F, 12.15 - 13.00

Foreleser(e): 
Tomas Stølen