Du er her

Demokratiet i Europa i fare?

I Russland, Ungarn, Polen og Tyrkia har rettsstaten vorte bygd ned. Dermed har demokratiet sine spelereglar har vorte sett ut av spel, og det liberale demokratiet vike plass for det illiberale. Det illiberale demokratiet er karakterisert av at det partiet som vinn eit val, bruker statsmakta til å sikra at det vinn seinare val òg, og i realiteten vert uavsetteleg. Dette appellerer både til høgre- og venstrepopulistiske rørsler i heile Europa, og gjer at demokratiet er i fare.

Jørn Øyrehagen Sunde, professor, Det juridiske fakultet

Studentsenteret, Auditorium Egget, 10.15 - 11.00

 

 

Foreleser(e): 
Jørn Øyrehagen Sunde