Du er her

Det er ikke et eksperiment – dersom en vet det vil fungere. Hvordan utfordre seg selv og det som skal prøves ut - ved å gå litt lenger. Erfaringsbasert kunnskap og å tenke med hendene.

Petter Bergerud er utdannet arkitekt og er professor med rom og uteareal som spesialfelt. Hans kompetanseområder er knyttet til arkitektur, rom, form, materiale og lys. Bergerud ble tildelt Hjernekraftprisen 2018 for “Fremtidas brobyggere” som handler om hvordan treverk kan brukes i ulike konstruksjoner.

Petter Bergerud, professor i design, Institutt for design

Universitetsaulaen, 11.15 - 12.00

Foreleser(e): 
Petter Bergerud