Du er her

Elever med særskilte opplæringsbehov.

Foredraget handler om hvordan vi kan forstå disse elevene ut fra et nevrobiologisk perspektiv og et utviklingsperspektiv.

Janne Espeland, seniorrådgiver i Statped

Foreleser(e): 
Janne Espeland