Du er her

Etternavn i Bergen. Hvor kommer de fra og hva betyr de?

Mange etternavn i Bergen kommer fra tysk og dansk, men også noen fra bl.a. skotsk og fransk. Ofte dreier det seg om yrker, landsbyer, kallenavn for væremåte eller fremmede fornavn. Etternavn fra Norge har gjerne bakgrunn i kjente fornavn, eller i gårdsbruk som i dag ofte har et navn ulikt etternavnet i Bergen. Vil skal se på hvordan elever og andre kan jobbe med å ordne et slikt materiale. Videre er det aktuelt å se på hva som er bakgrunnen til at vi fikk nettopp de navna vi fikk, og når ulike typer kom i bruk.

Ivar Utne, førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap/navnegransking, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Sydneshaugen, Auditorium E, 09.15 - 10.00

 

Foreleser(e): 
Ivar Utne