Du er her

Helsesøstres effekt på skole, arbeid og helse

Vi er de første vi vet om, både i Norge og internasjonalt, som har brukt registerdata som omfatter hele befolkningen til å studere om (økt) tilgang på helsesøstre i skolen kan påvirke livet til unge voksne også noen år etter at de er ferdige på skolen. 

Vi ser på utfall når individer er 20 år (om de har fullført videregående, om de har fått barn) og når de er 25/30/35 år (høyere utdanning, sysselsetting, bruk av fastlege, sykehusinnleggelser, bruk av psykiatri) og finner overraskende robuste og positive effekter av økt tilgang på helsesøstre i skolen. 

Julie Riise, førsteamanuensis, Institutt for økonomi

AVLYST PGA SYKDOM

Jusbygget, Auditorium 2, 11.15 - 12.00  

 

Foreleser(e): 
Julie Riise