Du er her

Hva er antisemittisme i dag?

HL-senterets nye befolkningsundersøkelse viser at andelen i befolkningen med utpregede fordommer mot jøder har gått ned fra 12,1 til 8,3 prosent mellom 2011 og 2017. Samtidig ser jødene i Norge på dagens antisemittisme som et alvorlig og økende samfunnsproblem. To av tre jøder sier at de skjuler sin religionstilhørighet i offentligheten for å unngå negative reaksjoner. Hvordan kan denne diskrepansen (lav støtte til tradisjonell antisemittisme i befolkningen, men høy vurdering av antisemittisk trussel blant jødene) forklares? Har grensene for «hva som kan sies om jødene» endret seg de senere år?

Foredraget gjør rede for forskjellige definisjoner av antisemittisme i dag og analyserer hvordan begrepet har blitt gjenstand for forhandlinger i den offentlige debatten. I tillegg belyses antisemittismens nye uttrykksformer som ofte er knyttet til Holocaust, til Israel og Midtøsten-konflikten og til globalisering og migrasjon.

Christhard Hoffmann, professor i historie, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Studentsenteret, Auditorium Egget, 11.15 - 12.00

Foreleser(e): 
Christhard Hoffmann