Du er her

Hvordan kan næringslivet bidra til en grønn omstilling?

Høy produksjonsintensitet, hyppige produktendringer og økt etterspørsel preger markedene og bidrar til høyt forbruk og mye forurensning i ulike land. En bruk-og-kast-mentalitet, endringer i preferanser og behov, samt produkter og systemer (eller mangel på sådan) som gjør det billigere å kaste enn å reparere, skaper miljømessige problemer. Det høye nivået på forbruket bidrar til ressursknapphet, forringing av naturmangfold, klima- og forurensningsproblemer. Som svar på disse utfordringene, som belaster miljøet og ressursbeholdningen, presenterte Europakommisjonen i 2015 et forslag til miljømessige forbedringer basert på en sirkulærøkonomisk tilnærming i organiseringen av økonomien. Norge har gjennom EØS-avtalen sluttet seg til denne strategien. En sirkulærøkonomisk tilnærming presenteres som det overordnede teoretiske rammeverket i foredraget. Det blir etterfulgt av en drøfting av foretaksmotiver og grønt innhold med eksempler fra flere produksjonsprosesser, produkter og tjenester.

Grete Rusten, professor i økonomisk geografi, Institutt for geografi

Jusbygget, Seminarrom E, 09.15 - 10.00

Foreleser(e): 
Grete Rusten