Du er her

La elevene dine forske - Holbergprisen i skolen

Gjennom den nasjonale konkurransen Holbergprisen i skolen kan du som lærar utvikle elevane dine si evne til kritisk tenking, sjølvstendig arbeid, formidling og forsking. Ved å skape kontakt mellom forskingsverda og elevar vert elevane førebudde til vidare studiar. Under sesjonen vil erfaringar frå deltaking løftast fram, og du blir nærare kjent med moglegheitene Holbergprisen i skolen gir deg og elevane dine.

Birger Berge, Holbergprisen i skolen og Kirsti Anita Røsand, lektor ved Fagerlia vgs og vinnar av lærarprisen 2018

Universitetsbiblioteket, Mezzanin, 13.15 - 14.00

Foreleser(e): 
Birger Berge