Du er her

Langsom ble landet vårt eget. Men hva nå?

I følge Odd Børretzen befant Den første nordmann seg særdeles vel ved isens ytterkant et sted sør på Jylland under siste istid; ”i kaldgufsen fra breen gikk han i en slags ubestemt tåke av snue og melankoli”. Og når isen begynte å trekke tilbake, brøt den første nordmann straks opp for å følge isen og sitt foretrukne klima nordover.

Det er få ting som rent praktisk er så definerende for liv, samfunn og kultur som klimatiske forhold. Så hvordan er dagens klima blitt til? Hva kjennetegner det, og hvor stabilt er det? Hvilket klima kan man forvente – for Vestlandet, Norge og verden – ved fortsatt global oppvarming? Kåseriet vil berøre disse sentrale spørsmålene, delvis fra forsker-perspektiv og delvis med Den første nordmanns skjeve blikk.

Tor Eldevik, professor i storskala oseanografi / dekadisk klimadynamikk, Geofysisk institutt/Bjerknessenteret

Jusbygget, Auditorium 3, 09.15 - 10.00

 

Foreleser(e): 
Tor Eldevik