Du er her

Likheter og ulikheter mellom islandsk og færøysk språkpurisme

Selv om islandsk og færøysk språkpurisme har flere ting felles er utfordringene noe ulike. Mens den islandske språkpurismen har hatt mest fokus på engelsk påvirkning har den færøyske hatt mest fokus på dansk påvirkning (i tillegg til engelsk påvirkning). I innlegget vil jeg begynne med å skissere hovedtrekkene i islandsk og færøysk språkpurisme og deretter skal jeg se nærmere på hva som er likt og hva ulikt og hvordan purismen i disse samfunnene har utviklet seg historisk.

Thorsteinn Indridason, førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

HF-bygget, Seminarrom 400, 13.15 - 14.00

Foreleser(e): 
Thorsteinn Indridason