Du er her

Matematikk møter biologi og forskingslære for å redde havets helse

"Plastkvalen" opna augo til heile verda for den store problemet med menneskeskapt forsøpling og forureining av havet. Korleis skal me utdanne studentane våre for å møte framtidas utfordringar med havets helse? Dette problemet krev tverrfagleg innsikt.  I to år har fleire institutt på matematisk-naturvitskaplege fakultet jobba saman for å nytte data frå skreddersydde biologiske eksperiment til å lage og utbetre analysar og modellar frå informatikk og matematikk. 

I dette 90 min. lange seminaret skal forskarar frå dCod-prosjektet gje ei innføring i dei ulike trinna i si forsking, og forslag til korleis dette kan praktiserast i klasserommet.

(forts. til 12.00)

Marta Eide, postdoktor, Anders Goksøyr, professor, Dorothy Dankel, forsker, alle Institutt for biovitenskap, Guttorm Alendal, professor Matematisk institutt, og Marte Haave, forskningsleder Uni Research Miljø

Jusbygget, Auditorium 3, 10.15 - 12.00

 

Foreleser(e): 
Marta Eide
Anders Goksøyr
Dorothy Dankel
Guttorm Alendal
Marte Haave