Du er her

"Middelhavet": Flerspråklighet og interkulturell kompetanse i fremmedspråksklasserommet

Filmen Middelhavet av Jonas Carpignano handler om to brødre, Ayiva og Abas, som vil ta seg fra hjemlandet Burkina Faso til Europa. Filmen vil være utgangspunktet for dette miniseminarets fokus på migrasjonsnarrativer og fremmedspråksundervisning:
a) Filmen er et svært godt eksempel på de ressursene som ligger i det å være flerspråklig og flerkulturell, og vi ønsker å vise frem dette i parallell diskusjon med begreper som flerspråklighet, språkvariasjon og kulturmøter og deres plass i språkundervisning.
b) Vi vil også diskutere hvordan migrasjonsfortellingen i filmen kan brukes i fremmedspråksklasserommet når man jobber med læreplanens punkt om interkulturell kompetanse.

(forts. til 11.00)

Camilla Skalle, førsteamanuensis i italiensk litteratur, Institutt for fremmedspråk
Håkon Tveit, universitetslektor i latinamerikansk kultur, historie og litteratur, Institutt for fremmedspråk
Liv Eide, førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk
Anje Müller Gjesdal, førsteamanuensis, avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, Høgskolen i Østfold

Sydneshaugen, Rom P, 09.15 - 11.00
 

Foreleser(e): 
Camilla Erichsen Skalle
Håkon Tveit
Liv Eide
Anje Muller Gjesdal