Du er her

Neger- jøde- homo. Bruk av gruppebaserte skjellsord i skolen.

Gjennom prosjektet Dembra vet vi at flere av de gruppebaserte skjellsordene brukes på skoler i Norge i dag. Hva kjennetegner dem? Hva vet vi om hvordan og hvorfor de krenker? Hvordan oppstår bruken?

Solveig Moldrheim, stipendiat i historiedidaktikk og seniorrådgiver, Raftostiftelsen

Raftohuset, 09.15 - 10.00

Foreleser(e): 
Solveig Moldrheim