Du er her

Politisk litteratur: Diktekunst og litterær aksjonisme – fra Wergeland til vår tid

En rekke forfattere og verk har på ulike måter intervenert politisk eller ideologisk i det samfunnet som omgir dem. Hvordan har disse tekstene virket eller forsøkt å virke i mer eller mindre spesifikke historiske situasjoner, og hvordan har ettertiden behandlet dem? Ofte har det vært stilt kritiske spørsmål til den poltiske litteraturen: Er en slik litteratur i det hele tatt mulig, har den reell politisk betydning, kan den lykkes både kunstnerisk og politisk samtidig – og ikke minst: Hvordan skal vi gå frem for å lese den?

Dette er den første i rekken av fem forelesninger om politisk litteratur.

Eirik Vassenden, professor i nordisk litteratur, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

NB: Tidspunktet for foredraget er endret fra 09.15-10.00, som opprinnelig oppsatt. Nytt tidspunkt: 

Sydneshaugen, Auditorium B, 10.15 - 11.00

 

Foreleser(e): 
Eirik Vassenden