Du er her

Politisk litteratur: Omvisning på Fløgstad verk

Kjartan Fløgstad debuterte som forfattar i 1968. I løpet av 50 år har han skrive og utgitt godt og vel 50 bøker i ulike sjangrar. Heilt sidan byrjinga av 1970-talet har Fløgstad utfordra kriteria for kva som er god litteratur. For dette har han dels blitt heidra, dels blitt drøfta og dels blitt slakta. Føredraget vil stoppe opp på stader som har vore viktige for forfattarskapet, frå Fløgstad skule via Sauda kino og fram til Grense Jakobselv. Det vil òg bli peika ut moglege innfallsportar til Fløgstad for elevar i skulen. Føredraget byggjer på boka "Fløgstad verk" som blei utgitt på Samlaget i 2018.

Heming Gujord, førsteamanuensis i nordisk fagdidaktikk/litteratur, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

NB: Tidspunktet for foredraget er endret fra 10.15-11.00, som opprinnelig oppsatt. Nytt tidspunkt: 

Sydneshaugen, Auditorium B, 09.15 - 10.00

 

 

Foreleser(e): 
Heming Gujord