Du er her

Språkprat 1 – norsk sammenlignet med andre språk

Bidragsytere til fagbloggen Språkprat (www.sprakprat.no) inviterer til en muntlig versjon av bloggen med nye innlegg og gamle favoritter og med gode muligheter til å stille spørsmål. Språkprat formidler forskningsbasert kunnskap og faglige refleksjoner om nordisk, særlig norsk, språk til et allment publikum. 

Første Språkprat-time inkluderer tre innlegg, sydd sammen av programleder Ann-Kristin Molde:

  • Ordene ja og nei i ulike språk – Klara Sjo, universitetslektor ved Norges handelshøyskole
  • Om spanske og norske verb. Kan man si flere ting på et språk med mange bøyningsformer? – Margrete Dyvik Cardona,  førsteamanuensis i spansk språk ved NHH
  • Ikke han, ikke hun – men hen. En praktisk tilnærming til kjønnsnøytrale pronomen – Mari Lund Eide, master i engelsk språkvitenskap

Vi stiller med kaffe/te og kaker. Alle er hjertelig velkommen!

PS: Bli gjerne også med på "Språkprat 2" timen etter.

Ann-Kristin Molde har forskningsbakgrunn i historisk fonologi og talemålsforskning (innflytteres talemål), og har gjennom flere år vært fagansvarlig for et nettstudium i norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen. Hun er nå lektor ved Voss gymnas.

Sydneshaugen, Auditorium E, 10.15 - 11.00

Foreleser(e): 
Ann-Kristin Molde