Du er her

Språkprat 2 – språkbruk og språkholdninger i Norge

Fagbloggen Språkprat (www.sprakprat.no) inviterer til en muntlig versjon av bloggen med nye innlegg og gamle favoritter og med gode muligheter til å stille spørsmål. Språkprat formidler forskningsbasert kunnskap og faglige refleksjoner om nordisk, særlig norsk, språk til et allment publikum. 

Andre Språkprat-time inkluderer tre innlegg, sydd sammen av programleder Ann-Kristin Molde:

  • Språkhaldningar hjå ungdom i og rundt Bergen – Ragnhild Lie Anderson, førsteamanuensis i nordisk fagdidaktikk/språk ved UiB
  • Ordforrådet i endring over to hundreår – Helge Sandøy, professor emeritus ved UiB
  • Metaforisk krigføring – Mikkel Ekeland Paulsen, master i allmenn lingvistikk

Vi stiller med kaffe/te og kaker. Alle er hjertelig velkommen!

PS: Bli gjerne også med på "Språkprat 1" timen før.

Ann-Kristin Molde har forskningsbakgrunn i historisk fonologi og talemålsforskning (innflytteres talemål), og har gjennom flere år vært fagansvarlig for et nettstudium i norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen. Hun er nå lektor ved Voss gymnas. 

Sydneshaugen, Auditorium E, 11.15 - 12.00

Foreleser(e): 
Ann-Kristin Molde