Du er her

Språksamlingane - ei kjelde til språk

Kva inneheld Språksamlingane, og har dei nokon relevans for notidas språkforsking? Dei omfattande fysiske og digitale samlingane UiB overtok frå UiO i 2016 er i gang med å bli oppdatert og oppgradert så dei kan brukast på nye måtar og innanfor tradisjonell leksikografi, målføreforsking, namneforsking og fagspråkforsking. Vi ser her på samlingane og på framtida deira.

Peder Gammeltoft, Fagleg leiar av Språksamlingane, Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket, Rom 031, 13.15 - 14.00

Foreleser(e): 
Peder Gammeltoft