Du er her

Statshistorie: Statens rolle i industrialisering av Norge 1850 - 1940

De norske statselitene spilte en selvstendig rolle i industrialiseringen av Norge. Roller som ikke kan reduseres til enkle uttrykk for herskende klassers √łkonomiske interesser. Nye og stadig mer spesialiserte profesjoner sikret en fremadskridende demokratisering av politikken, samtidig som industriutbyggingen fant sted.

(forts. til 14.00)

Thorvald Gran, professor emeritus i statsvitenskap

Sj√łfartsmuseet, Auditoriet, 12.15 - 14.00

Foreleser(e): 
Thorvald Gran