Du er her

St.Lawrence Seaway; Konflikter og bindinger i grenselandet mellom USA og Kanada

Hovedtyngden av Kanadas bosetting og mange viktige byer i USA er knyttet til De store sjøene. Historisk har det vært kriger og konflikter, etniske motsetninger mellom engelsk og fransk. Men også viktig samarbeid for å knytte sjøene sammen og til havet ved St. Lawrence Seaway. Arild Holt-Jensen vise hvordan dette kan være et spennende undervisningstema.

Arild-Holt-Jensen, professor emeritus, Institutt for geografi

Sydneshaugen, Rom M, 09.15 - 10.00

 

Foreleser(e): 
Arild Holt-Jensen