Du er her

Straffelova i antiterrorens tidsalder

Terrorisme er eit høgaktuelt emne i nyhende og politiske diskusjonar. Vi høyrer om terroraksjonar heime og ute, og vi høyrer om og merkar dei mange antiterror-tiltaka. Eit typisk trekk er likevel at det er lite presisert kva som vert meint med terrorisme. I føredraget vil det bli fokusert på dei mange forsøka på å gi ein internasjonal definisjon, og på korleis terrorisme vert definert i straffelova. Vidare blir det drøfta korleis straffereglane kan utformast slik at dei utgjer eit vern av, og ikkje ein trussel mot rettsstaten.

Erling Johannes Husabø, professor, Det juridiske fakultet

Jusbygget, Auditorium 2, 09.15 - 10.00

 

Foreleser(e): 
Erling Johannes Husabø