Du er her

Undervisning som fremmer kritisk tenkning i realfag. Erfaringer fra ARGUMENT-prosjektet

Regner det mer nå enn før? Hvordan kan man finne svar ved å undersøke nedbørsstatistikk? Hvordan kan nedbørsmengde ha sammenheng med temperaturen på jorden? Tre ungdomsskoler i Bergen kommune er med i prosjekt ARGUMENT som utvikler læringsløp hvor elever skal utforske ekte data knyttet til samfunnsaktuelle problemstillinger. Høsten 2018 jobbet elever blant annet med spørsmål om nedbørsmengde og klimaendringer.

Gjennom foredrag og workshop vil deltakerene få prøve ut arbeidsmetoder som er brukt i prosjektet. Målet er å utvikle elevenes evne til systematisk utforskning, faglig argumentasjon og kritisk tenkning samtidig som de oppnår dybdeforståelse i emnet. Erfaringer fra høsten 2018 vil bli lagt frem og diskutert i lys av fagfornyelsen og signaler om innhold de nye læreplanene. Det vil bli praktiske aktiviteter og diskusjon

(forts. til 11.00)

Stein Dankert Kolstø, professor, Institutt for fysikk og teknologi

Jusbygget, Seminarrom D, 09.15 - 11.00

 

Foreleser(e): 
Stein Dankert Kolstø