Du er her

Universitetsbiblioteket: levende bibliotek og viktig ressurs for undervisning

Med forventninger til hvordan fag- og forskningsbibliotek skal være for studenter, forskere og for det generelle publikum jobber Universitetsbiblioteket i Bergen kontinuerlig med å være et samlingspunkt både for forskning, formidling og utvikling. Samtidig tilbyr universitetet undervisning for studenter i søk og akademisk skriving på alle nivå, fra førsteårsstudenten til doktorgradsstipendiater. Universitetsbiblioteket vil være en ressurs for skolebibliotekarer, lærere og elever i skolen. 

Vi vil i denne sesjonen gå gjennom hvordan de vitenskapelige ansatte ved Universitetsbiblioteket arbeider med undervisning i ulike fag og på forskjellige nivå. Her ser vi på pedagogiske grep, faglighet knyttet til oppgaveskriving og kildekritikk i faget.

John-Wilhelm Flattun og Pål Steiner, begge universitetsbibliotekarer ved Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket, Rom 031, 09.15 - 10.00

Foreleser(e): 
John-Wilhelm Flattun
Pål Steiner