Du er her

Utenforskap og frafall fra videregående skole

Presentasjonen gir en oversikt over omfanget av frafall avhengig av hvor mange år man gir ungdom til å fullføre, omfanget av ungdom som ikke deltar hverken i skole, opplæring eller jobb, og litt om deres sosiøkonomiske bakgrunn. Videre presenteres forskning som belyser erfaringer med og årsaker til frafall i Norge og andre land i Norden.

Astrid Louise Grasdal,  førsteamanuensis ved Institutt for økonomi

Jusbygget, Auditorium 2, 12.15 - 13.00

 

Foreleser(e): 
Astrid Louise Grasdal