Du er her

Demokrati og medborgerskap

The impact of perceptions on centre-periphery relations and mergers on voting in kommuner and fylker elections in Norway

The recent elections to kommuner and fylker councils in Norway of September 2019 generated two remarkable outcomes. First, the rise of the party Folkeaksjonen Nei til mer bompenger and, second, the continuing decline of the vote share for the Arbeiderpartiet. Interestingly, the first outcome was most notable in urban areas whereas the second outcome was especially prominent in the northern fylker. During this presentation insights will be shared from a research project that delves into the motivations of voters to cast their vote in a fylke or kommune election to gain a better understanding of the territorial variation in regional and local election outcomes. In particular, the presentation will highlight the impact of voter perceptions on centre-periphery relations (i.e. Oslo and the rest of Norway) and of citizen opinions regarding merging kommuner and fylker. The objective of the lecture is to give the audience a more in depth understanding of voting in Norway.

The presentation will be held in English.

Forsker Arjan Schakel, Institutt for sammenlignende politikk

Studentsenteret, Auditorium "Egget"

«Vi bare kødder!»

Hvordan brukes humor i gruppebaserte krenkelser i skolen i dag? Hva karakteriserer slik humor og hvilken funksjon har den? Kan humor legitimere eller kamuflere gruppebasert hets? Og – hva med humor som mostandsstrategi? Hvordan brukes humor for å gjenopprette maktbalansen?

Solveig Moldrheim, seniorrådgiver i Raftostiftelsen og stipendiat ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Raftohuset

Valgobservasjon og skolevalg

Høsten 2019 ble det tradisjonen tro arrangert skolevalg ved alle videregående skoler i Norge. I den forbindelse ble det gjennomført et prøveprosjekt hvor elever fra tre forskjellige skoler ble kurset i valgobservasjon og sendt til hverandres skole for å se hvordan valget ble gjennomfort.

Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom tre videregående skoler og UIB. Foredraget skal handle om gjennomføringen av prosjektet, læringseffekten for elevenes del og ambisjonene om å utvidet prosjektet frem mot neste valg.

Selve prosjektet fikk stor medieoppmerksomhet, og ble også grundig dekket av UiB:
https://www.uib.no/svf/129330/leitar-etter-valfjusk

Universitetslektor Kjetil Evjen, Institutt for sammenlignende politikk

 

 

Studentsenteret, Auditorium "Egget"

Med egne øyne: Konspirasjonsforestillinger i og utenfor klasserommet

Konspirasjonsteorier i dag karakteriseres av en mistillit mot grupper som tradisjonelt har vært anerkjent som troverdige eksperter; lærere, forskere og journalister. Nye sosiale medier har endret spredningen av alternative virkelighetsforståelser og veien er kort fra populære youtube-profiler til mer konspiratoriske miljø. Youtube-filmer gjør at elever kan se med egne øyne hvordan ting henger sammen og dermed utfordre lærerens tradisjonelle autoritet som eksperten i klasserommet. Hvordan kan dette skiftet brukes til å undervise i klasserommet? Kan konspirasjoner fungere som et springbrett til å utvikle undervisning hvor både elever og lærer ivaretas i klasserommet?

Bjørnar Østerhus Dahle, rådgiver, Raftostiftelsen
Førsteamanuensis Espen Helgesen, Høgskulen på Vestlandet

Raftohuset

Informerte borgere? Offentlig tilknytting, mediebruk og demokrati

Dette er tittelen på en ny bok som springer ut av forskningsprosjektet "Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i "stordata'ens tidsalder"" ved Institutt for informasjons-og medievitenskap.

Boken tar for seg idealet om den informerte borger, og introduserer begrepet offentlig tilknytting som vi mener er et mer realistisk begrep som ligger nærmere hvordan samfunnsorientering faktisk fungerer. Bokens kapitler tar for seg ulike aspekter av offentlig tilknytting; på tvers av ulike medier og medieplattformer, bruk av smarttelefon og nyheter, sosiale medier og kulturens rolle, hovedlinjer i mediebruk og hvordan disse henger sammen med sosiale skiller i samfunnet. Boken er basert på empirisk materiale som omfatter både intervju og surveydata, og gir oss et rikt bilde på hvordan nordmenn orienterer seg mot offentligheten i dagens samfunn.

Stipendiat Hilde Sakariassen, Institutt for informasjons-og medievitenskap

Studentsenteret, Seminarrom E
Abonner på Demokrati og medborgerskap