Du er her

Realfag

Bio-uorganisk kjemi - metall -baserte legemiddel

Det er vel kjent at tungmetall kan vere opphav til alvorleg forureining i miljøet. Mindre kjent er det at mange av desse metalla inngår i ei rekke særs viktige legemiddel. Historisk utvikling samt nyvinningar på dette området vil bli presentert i foredraget.

Professor emeritus Einar Sletten, Kjemisk institutt

Jusbygget, Auditorium 4

Designe undervisningsopplegg basert på forskningsprosjekt på klimaendringer og fjellplanter

I et tiår har vi forsket på hva som skjer med naturen i fjellet når klimaet endres. Vi har flyttet vegetasjon til varmere og våtere klima, varmet opp vegetasjon med små minidrivhus, og mye mer. Her kan du få muligheten til å være med å utvikle undervisningopplegg basert på forskningen vår. Trenger du gode fortellinger, vil du inkludere forskningsdata til et tverrfaglig prosjekt, eller vil du ta med elevene ut å gjøre noen av de samme metodene som vi driver med?

Vi vil vite hva som passer deg, og dine elever, og sammen designe undervisningopplegg som fungerer for dere. Sjekk ut Skolelaboratoriets nettsider for mer informasjon om workshopen. 

Påmelding via Skolelaboratoriet

Stipendiat Ragnhild Gya, Institutt for biovitenskap
Førsteamanuensis Joachim Paul Töpper, Institutt for biovitenskap

Realfagbygget, Aktivt rom 1

Framtida er elektrisk

Det norske samfunnet vil gjennomgå ei omfattande elektrifisering dei neste ti åra. Kor mykje straum treng Norge i 2030? Korleis skal vi møta det auka forbruket? Kva rolle vil landvind, havvind, vasskraft og sol(PV) spela i åra framover? Bygging av utanlandskablar er eit heitt politisk tema. Kva rolle spelar slike kablar for straumpris og forsyningstryggleik i Norge?

Kristin Guldbrandsen Frøysa, energidirektør ved Universitetet i Bergen

Jusbygget, Auditorium 2

Matematiske animasjoner med GeoGebra

På dette kurset ser vi hvordan animasjoner kan lages i GeoGebra. Først studerer vi en animasjon som er ferdiglaget. Etter dette vil deltakerne få anledning til selv å lage små animasjoner. Grunnleggende kunnskaper i GeoGebra er en forutsetning. Deltakerne vil arbeide i grupper. Det er en fordel med egen datamaskin. Last gjerne ned GeoGebra på forhånd.

Ta med egen laptop. Pga begrenset med kursplasser er det separat påmelding til dette kurset.

NB: Kurset er flyttet fra Realfagsbygget til Seminarrom på Jusbygget

Påmelding her

Førsteamanuensis Christoph Kirfel, Matematisk institutt

Jusbygget, Seminarrom 3

Geofarar i Noreg i fortid, notid og framtid

I foredraget vert det gjeve døme på naturfarehendingar, som til dømes skred og flaum, i Noreg etter siste istid og korleis vi kan sjå spor etter desse. Det vert vidare vist døme på nokre hendingar i historisk tid og i vår nære fortid. Siste del av foredraget vert om nylege geofarehendingar og årsaker til desse. Til slutt vert det om kva type geofarar vi mest truleg kan vente oss i eit framtidig klima.

Professor Atle Nesje, Institutt for geovitenskap

Jusbygget, Auditorium 4

Fake science?

Introduksjon av begrepet «fake news» ga et navn til den økende skepsisen folk har til etablerte medier. Samtidig ser man i samfunnet også en skepsis til etablert vitenskap, særlig når det handler om vaksiner, klima eller medisin. Tilgangen til kunnskap er større enn noensinne, og vi blir bombardert med informasjon i både vanlige og sosiale kanaler.

Hva er egentlig vitenskap og hvordan skiller man det fra pseudovitenskap og direkte løgn? Hvorfor blir vi lurt og hva kan man egentlig stole på?

Førstebibliotekar Kjersti Hasle Enerstvedt, fagreferent i geofag, anvendt fysikk og teknologi ved Universitetsbiblioteket

Jusbygget, Auditorium 2

Tang og tare - den nye mirakelmaten?

Globale utfordringer innen mat og helse tvinger oss i stadig større grad til å lete etter nye matkilder med høy næringsverdi. I Norge, med sin lange kystlinje, er det en økende interesser for å utforske det marine økosystemet utover den etablerte oppdrettsnæringen. Stadig flere prøver seg langs kysten med kultivering og høsting av tang og tare - makroalger. Hvilken potensiell næringsverdi har disse algene og hvordan kan vi undersøke dette med kjemiske analyser?

Førsteamanuensis Monica Jordheim, Kjemisk institutt

Jusbygget, Auditorium 4

Fornybare drivstoff og kjemikalier fra biomasse og avfall

Vi er inne i en omstilling i energi- og materialer-produksjon, fra fossile, petroleumsbaserte råstoff til fornybare og sirkulære produksjonssystemer. Biomasse som råstoff kan erstatte olje og gass i produksjon av drivstoff og kjemikalier. Ved Kjemisk institutt forsker vi på nye prosesser for å lage drivstoff til forbrenningsmotorer og råstoff til kjemisk industri fra forskjellig biomasser som i øyeblikket er avfall eller biprodukt fra annen produksjon. Vi skal gi en oversikt over feltet, og eksempler fra vår forskning på termokjemisk omdanning av biorester fra kloakkhåndtering, ligninrester fra produksjon av papir og bioetanol, og sidestrømmer fra produksjon av trepellets som kan brukes til å erstatte kull i varmekraftverk.

Professor Tanja Barth, Kjemisk institutt
Postdoktor Camilla Løhre, Kjemisk institutt
Stipendiat Hilde Vik Halleraker, Kjemisk institutt
Stipendiat Stian H. Hegdahl, Kjemisk institutt 

Jusbygget, Auditorium 4

Informasjon om videreutdanning i realfag på UiB neste skoleår

UiB tilbyr flere kurs innenfor Kompetanse for kvalitet. Kursene er praksisnære, og innrettet på undervisning etter ny læreplan. Målgruppen er lærere på ungdomstrinnet og videregående skole.

I sesjonen orienterer vi om innretning og faglig innhold. Kursene er samlingsbaserte, men har også elementer på nettet og som eget arbeid. Du finner mer informasjon på sidene til UiB Videre, og i katalogen til Utdanningsdirektoratet.

I naturfag har vi to parallelle årskurs. Du kan ta fra ett til fire semester, hvert gir 15 studiepoeng. Kursene er praksisrettet, og gir bakgrunn for å undervise i det aktive og praktiske naturfaget fagfornyelsen legger opp til. Det er mulig å søke opptak også utenfor Kompetanse for kvalitet. Kursene er gratis.

Frede Thorsheim, rådgiver Skolelaboratoriet i realfag ved Universitetet i Bergen

Jusbygget, Seminarrom E

Kompliserte sammenhenger hos det usynlige livet i havet

Marine mikroorganismer, usynlige for det blotte øye, har en stor betydning for alt livet på jorda. Disse mikroorganismene danner grunnlaget for alt det vi høster fra havet, og de er helt avgjørende for klimaet. Det er imidlertid ikke alltid like lett å formidle hvordan slike viktige, men «usynlige» organismer virker sammen i det marine næringsnettet. Ut fra erfaringer med elever fra en av Bergens 5 klasser vil i vil ta for oss kompliserte temaer som «trade-off» og komme med noen konkrete forslag til opplegg for å øke elevenes forståelse av slike temaer.

NB: Til kl. 14.00.
Egen påmelding. Les mer på nettsidene til Skolelaboratoriet og meld deg på

Postdoktor Bernadette Pree, Institutt for biovitenskap
Professor Aud Larsen, Institutt for biovitenskap / NORCE Miljø

 

Realfagbygget, Aktivt rom 1
Abonner på Realfag