Du er her

«Kreftbehandlingen er bare halve jobben» - spesielle utfordringer som påvirker elevens skolehverdag

Foredraget omhandler hvilke utfordringer barn og unge står overfor etter endt kreftbehandling og hvordan konsekvenser av behandlingen og senskader påvirker de unges skolehverdag. Lærers kunnskap og skolens tilrettelegging er derfor av stor betydning for at eleven klarer å fullføre sin skolegang.

Foreleser(e): 
May Aasebø Hauken
Jusbygget, Auditorium 3