Du er her

Bærekraftig utvikling - med fokus på undervisning i skolen

Første del av dette innlegget fokuserer på fortolkninger og forutsetninger for bærekraftig utvikling som undervisningstema. Utgangspunktet er en diskusjon om undervisning i ungdomsskolen og i den videregående skole på temaet bærekraftig utvikling. Det trekkes linjer fra K06 til de nye læreplanene i L-20. Hvordan definerer vi bærekraftig utvikling i en undervisningssammenheng? Hvilke meninger og forhold er det som «styrer» våre oppfatninger i denne sammenheng? Skal vi fokusere på undervisning «for» eller «om» bærekraftig utvikling og globalisering? Er det primært meninger og holdninger som skal styre vår undervisning eller skal undervisningen primært være faktabasert slik at elevene selv kan ta stilling til det de mener? Avslutningsvis rettes det også fokus på forholdet mellom læreplaner og læreverk mht til undervisning om og for bærekraftig utvikling.

Videre vil Olaug Vetti Kvam orientere om "Den naturlige skolesekken",  et prosjekt der skoler får midler for å arbeide med utdanning for bærekraftig utvikling. En skole kan delta i prosjektet i tre år, og får tilsammen tildelt ca kr. 120.000 til pedagogisk utviklingsarbeid og deltakelse på seminarer. Her får du vite litt med om arbeidet i natursekken, og noen tips til hva som kan være lurt å ta med i søknaden som skrives i februar hvert år.

NB: Til 14.30

https://www.natursekken.no

Førsteamanuensis Odd Inge Steen, Institutt for geografi
Rådgiver Olaug Vetti Kvam, Skolelaboratoriet i realfag

Foreleser(e): 
Odd Inge Steen
Olaug Vetti Kvam
Jusbygget, Auditorium 2