Du er her

Bærekraftig utvikling- muligheter for meg og mine elever

Klimaendringer handler om våre menneskerettigheter; retten til vann, mat, helse, bolig og utvikling. Økende ekstremvær og naturkatastrofer som følge av global oppvarming, er en trussel mot menneskers tilgang på mat, trygghet og et sted å bo. Systemene vi har laget gjennom FNS flyktningekonvensjon etter 2. verdenskrig er ikke rustet til å håndtere mengdene av folk som har behov for å flytte på seg på grunn av økende ekstremvær og klimaendringer i dag .For å imøtekomme utfordringene klimaendringene gir, kreves det at vi kommer frem til nye bærekraftige måter å leve på. Klimaendringer og bærekraftig utvikling er dermed tett knyttet sammen. Hvilke didaktiske muligheter og utfordringer finner vi i utdanningen av bærekraftige medborgere?

Julie Ane Ødegaard Borge,  undervisningsleder, Raftostiftelsen

 

Foreleser(e): 
Julie Ane Ødegaard Borge
Raftohuset