Du er her

Barnevern og barns rettigheter i en turbulent tid

Norge blir ofte sett på som et barnesentrert samfunn hvor barns rettigheter står høyt på agendaen, og er rangert høyt på globale oversikter over barnevelferd og oppvekstsvilkår. Samtidig ser vi blir det norske barnevernssystemet blir utsatt for sterk kritikk fra flere hold – både nasjonalt og internasjonalt. Hvordan beskyttes rettighetene til barn og unge i Norge i dag? Og hva sier forskningen om hvordan det norske barnevernet fungerer sammenlignet med andre land?

https://www.discretion.uib.no/

Professor Marit Skivenes, Centre for Research on Discretion and Paternalism

Foreleser(e): 
Marit Skivenes
Jusbygget, Auditorium 1