Du er her

Billedsamlingen – historiske fotografier som kilde til kunnskap

Billedsamlingen inneholder et stort spekter av fotografiske materialer helt fra fotografiets barndom til nyere digitale bilder. Motivene omfatter Knud Knudsens klassiske by- og landskapsbilder fra 1800-tallet, Sophus Tromholts vakre portretter av befolkningen i Kautokeino, så vel som forskningsbilder fra Universitets arkiv og bergenske fotografer som skildrer historiske begivenheter i den store verden. Vi vil gi en generell introduksjon til samlingene og gå i dybden på flere eksempler. Fokuset vil være på hvordan de digitale samlingene på marcus.uib.no kan brukes i undervisning.

www.marcus.uib.no/home

Seniorkonsulent/Fotoarkivar Olaf Knarvik, Universitetsbibliotekets Billedsamling

Foreleser(e): 
Olaf Knarvik
Universitetsbibliotekets Spesialsamlinger