Du er her

Bio-uorganisk kjemi - metall -baserte legemiddel

Det er vel kjent at tungmetall kan vere opphav til alvorleg forureining i miljøet. Mindre kjent er det at mange av desse metalla inngår i ei rekke særs viktige legemiddel. Historisk utvikling samt nyvinningar på dette området vil bli presentert i foredraget.

Professor emeritus Einar Sletten, Kjemisk institutt

Foreleser(e): 
Einar Sletten
Jusbygget, Auditorium 4