Du er her

Fagfornyinga - kjerneelement i norskfaget: Kjerneelementet tekst i kontekst

Korleis skal vi arbeide med tekst i kontekst i norskfaget? Førelesinga vil gjennom praktisk tekstarbeid gi nokre forslag til korleis ein kan handsame tekst i kontekst. Teksteksempla vil bli henta frå Cora Sandel, Inger Hagerup, Kjartan Fløgstad, Karl Ove Knausgård og Tomas Espedal. Aktuelle kontekstar vil vere krig, klassekamp, kjønn og #metoo.

Førsteamanuensis Heming H. Gujord, Institutt for lingvistiske, litterære og estestiske studier

Foreleser(e): 
Heming Gujord
Sydneshaugen skole, Auditorium A (105)