Du er her

Fake science?

Introduksjon av begrepet «fake news» ga et navn til den økende skepsisen folk har til etablerte medier. Samtidig ser man i samfunnet også en skepsis til etablert vitenskap, særlig når det handler om vaksiner, klima eller medisin. Tilgangen til kunnskap er større enn noensinne, og vi blir bombardert med informasjon i både vanlige og sosiale kanaler.

Hva er egentlig vitenskap og hvordan skiller man det fra pseudovitenskap og direkte løgn? Hvorfor blir vi lurt og hva kan man egentlig stole på?

Førstebibliotekar Kjersti Hasle Enerstvedt, fagreferent i geofag, anvendt fysikk og teknologi ved Universitetsbiblioteket

Foreleser(e): 
Kjersti Enerstvedt
Jusbygget, Auditorium 2